Evlilik Danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı, evlilik ilişkisine olumsuz etkileri olan sorunlarla ilgili evli çiftlerle gerçekleştirilen bir çalışmadır. Çift danışmanlığı ile çok yakın ve benzer bir modeldir.  

Evlilik danışmanlığında “Evlilik nedir nasıl olmalıdır” sorusundan hareketle çiftin sağlıklı bir evlilik ilişkisini kurması hedeflenir.

Evlilik danışmanlığı sürecinde, iletişim bozukluklarının, kopukluğun, bağlanma sorunlarının giderilmesine çalışılır.

Cinsel sorunların ve çiftin ilişkisinde ortaya çıkan diğer sorunların etkisiyle evlilik ilişkisinde görülen bozulmaların önlenmesi, çatışma ve stresin ortadan kaldırılması amaçlanır. Evlilik danışmanlığında amaç sıfır sorun ya da mükemmel evlilik ilişkisine ulaşmak değildir. Evli çiftin sorun ve anlaşmazlıklarını yapıcı olarak çözmesi ve bu konuda kararlı alışkanlıklar edinmeleri asıl amaçtır.

Amaç, uzaklaşıp koparak değil yakınlaşıp daha derin bir duygusal bağla bağlanarak çözümler üretmektir. Çifti oluşturan bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini anlamasıdır. Birbirleriyle kurdukları diyalogların genelinde sorunlarını ve iletişim çatışmalarına mantıklı yaklaşmalarıdır.  Uzlaşma becerilerini, ilişkilerindeki duygusal paylaşımı ve karşılıklı iletişimi geliştirme gibi hedeflere yönelik olarak çalışır. Evlilik danışmanlığı, evli çiftlerin kendi başlarına ve yakınlarının desteğiyle çözemedikleri problemlerin çözümünü amaçlar.

Evlilik Danışmanlığında İhtiyaçlar

Evlilik danışmanlığının temel amaçları evlilik ilişkisinde ihtiyaçları gidermeye yönelik düzenlemelerin ya da güncellemelerin yapılmasıdır. Bu sayede hem çiftler karşılıklı olarak daha farklı davranışlar geliştirirler, hem de evlilik ilişkisi “mutlu evlilik” dediğimiz bir ilişki halini alır. Seanslarda, aynen diğer danışmanlık seanslarında olduğu gibi, kesinlikle yargılama, suçlama ve ayıplama bulunmamaktadır. Bunlar ilişkide iletişimin kopmasıyla sonuçlanan zararlı davranışlardır. Evlilik danışmanı yargılamaz, suçlamaz ve ayıplamaz. Bu davranışsal özelliğiyle çifte de dengeli bir model sunar.

Evlilik Danışmanlığı : Suçlamanın Son Bulduğu Yer

Evlilik danışmanlığı, çiftlerin evlilik ilişkilerini, eşlerini ve eşle ilişkilerde ortaya çıkan problemleri gerçekçi olarak ele almalarını sağlamaya çalışır. Bu yazıda da ifade ettiğimiz gibi, suçlama alışkanlığı yerine çiftin bir arada sorumluluk sahibi olduğu ve sorumluluğu paylaşmayı alışkanlık edindikleri bir moda geçilmeye çalışılır. Evliliklerde suç ve suçlu kavramları bulunmasa da şunu diyebiliriz: “Evet, suç da suçlu da yoktur evliliklerde. Eğer ki belli bir durumda eşlerden biri diğerinin suçlu olduğunu ifade ederse bilmelidir ki, ilişki döngüselliğe sahiptir. İki kişinin ilişkisinde bir suç ve suçlu bulunduğu iddiası varsa o zaman suçu iki kişi birlikte işlemiştir ve ikisi de suçludur diyebiliriz. Bunun yerine evlilik terapisinde diyoruz ki suç yok, suçlu da yok. Eşini suçlama, o da seni suçlamasın. Buraya geliş nedeninizi amacına ulaştıralım ki siz ikiniz birbirinize daha derinden ve içten, çok daha sağlam duygusal bağlarla bağlanın”.

Haklılık ve haksızlık kavramları daha önceden de değindiğimiz gibi, evlilik danışmanlığı seanslarının gündeminde bulunmayan kavramlardır. Evlilik ilişkisi içinde ve diğer çift ilişkilerinde haklılık ve haksızlık kavramı duygusal bağları, kişilerin bu bağları kurma konusundaki sorumluluklarını engelleyen kavramlardır. Aslen en önemli noktalardan biri, çiftin birbiriyle olan iletişimi ve aralarındaki bağın duygusal derinliğidir. “Ben haklıyım sen haksızsın” ya da “Ben normalim sen anormalsin, problem sende” türünden suçlayıcı yaklaşımlar, ya da kendini evlilik ilişkisinin kurbanı olarak gören ve diğerlerinin de aynı şekilde görmesini bekleyen yaklaşımlar evlilik danışmanlığında değişmesi hedeflenen, aksi halde sürecin başarıya ulaşmasını engelleme olasılığı çok yüksek olan düşünme şekilleridir.

Evliliklerde En Sık Görülen Problemler

Evlilikte iletişim sorunları, kopukluk ve iletişim çatışmaları çok sık gördüğümüz durumlardır. Çözülemeyen sorunlar, çocuk yetiştirme konusundaki anlaşmazlıklar, sağlık problemlerinin aile ilişkilerine olumsuz etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşıyoruz. Alkol ve kumar bağımlılığı, parasal harcama ve ekonomik konularda anlaşmazlıklar, aldatma, patolojik kıskançlık, şüphe, öfke kontrolü ve öfke yönetimiyle ilgili sorunlar da çok yaygın gördüğümüz problemler arasındadır. Cinsel problemler, sorunu, ayrılma ve boşanma kararı verme aşamasında kararların değerlendirilmesi gibi durumlarda düşünülmelidir. Sadakatsizlik, ayrılık, duygusal istismar ve duygusal ihmal, kültürel/yöresel farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkan problemler evli çiftlerin bir bölümünde sorunlara neden olur. Cinsel bozukluklar, kısırlık durumu, evlilik terapisine başvuran çiftlerin terapiye getirdikleri ve üzerinde çalışmak istedikleri konuların bir bölümüdür. Konular elbette bunlarla sınırlı değildir çünkü insan doğası gereği farklı düşüncelere, farklı algılara, farklı güçlü yönlere ve farklı problemlere sahiptir.

Evlenmeyi düşünen çiftler evlenmeden önce cevap bulamadıkları sorularına yanıt almak ve kendilerini endişelendiren durumları netliğe kavuşturmak amacı ile evlilik öncesi bir evlilik danışmanı ile kısa süreli çalışmalar yapabilir. Süresi ve sınırları belli yapılandırılmış bir çalışmayla evlilik öncesinde çiftlere yardımcı olunmaktadır.

Evliliklerinde mevcut durumdan daha derin duygusal bağlar geliştirmek isteyen çiftler de evlilik terapisine ihtiyaç duyuyorlar. Hiçbir çatışma ve ciddi problem yaşanmamış olsa da bir evlilik terapistinden profesyonel yardım alarak, yüzeysellikten çıkmak için etkili yöntemler öğreniyorlar.

Evlilik danışmanlığına katılan evli çiftlerin ev ortamında ya da dışarıdaki ortamlarda belirgin anlaşmazlık konularında nasıl bir iletişim kurdukları önemlidir. Bu anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarına nasıl çözüm buldukları, hem kendileriyle bir aradayken sorularak hem de seanslar sırasında doğrudan gözlemlenerek öğrenilir.

Çok Yaygın Bir Evlilik Sorunu : İletişimsizlik

Evlilik sorunlarına bakıldığında, önemli bir bölümünün iletişim bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Evli çiftlerin önemli bir bölümü hiçbir iletişim kurmadan, sadece karşılıklı olarak konuşurlar. Bazen söz düellosuna dönen yüksek sesli konuşmalar olur. Bazen de alçak sesli ve sakin biçimde gerçekleşen konuşmalar olur. Hiçbir zaman iletişimin özelliklerine sahip olmayan karşılıklı konuşmalar şeklinde. Tüm ilişki, çift ve evlilik terapilerinde, ve aile terapilerinde de ortak  ve çok yaygın görülen problemlerden biri iletişimsizlik alışkanlığıdır. Karşılıklı konuşmalar, iletişimsiz olarak birşeyler söylemek ve sonra karşı tarafın birşeyler söylemesini beklerken nefes alıp başka şeyler söylemeye hazırlanmak. Ancak eşin ne söylediğini, ne düşündüğünü, ve daha da önemlisi ne hissettiğini umursamamak. Günümüzün en yaygın evlilik problemlerinden biri, evlilik ilişkisini ciddi anlamda tehdit eden ve boşanmalara neden olan bu iletişimsizlik alışkanlığıdır. Bazen erkekte, bazen kadında, bazen de her ikisinde birden gördüğümüz bir sorundur.

Evlilikte Duygusal İhmal ve İstismar

Çifti oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını gidermelerinin önemli bir aracı iletişimdir. Bununla birlikte bu yazıda uzun uzun ele almayacağımız, ancak ihmal ve istismar da evlilik terapilerine başvuran çiftler arasında gözlemlenen durumlardır. Evlilikte duygusal ihmal daha sık görülmekle birlikte, duygusal ihmalde eşin duygusal durumunu destekleyici davranışların bırakılması ve tümüyle umursamaz davranılması şeklinde görülen bir geri çekilme durumu gözlenir.

Duygusal istismarda ise, eşin duygusal olarak incinmesine ve acı çekmesine neden olan sözlerin söylenmesi ve duygusal olarak inciten davranışların yapılması bulunur. Şunu ifade etmek isteriz ki, duygusal ihmal ve duygusal istismar durumları da aynen kadına fiziksel şiddet gibi, insan haklarına ve insanlığa aykırı kötü davranışlardır. Duygusal ihmal ve istismar durumları terapilerde ele alındığında bunların ortadan kaldırılarak eşe iyi davranmak, insan haklarına ve insanlığa uygun şekilde uyum içinde olmak mümkündür. Fiziksel şiddet durumu ise evlilik danışmanlığının müdahale alanı dışında kalmaktadır. Kadına fiziksel şiddetin uygulandığı evli çiftlerin herhangi bir danışmanlıktan fayda görmeleri imkansızdır diyebiliriz. Bu nedenle kadına fiziksel şiddetin görüldüğü çiftlerin durumunun adli değerlendirmeye tabi tutulması ve hukuki bir zeminde ele alınması daha uygun olacaktır.

Evlilik danışmanlığı, eleştiri ve değiştirme çabasının bırakılarak “kabul” yaklaşımının hakim kılınması için çiftleri teşvik eder. Onların farklılıkları ezerek ya da zorla değiştirmeye çalışarak duygusal incinmeye yol açtığını fark etmeleri sağlanır. Farklılıkların ve kişiye özgü tüm özelliklerin aynen var olmalarına izin verilmesi teşvik edilir. Eşin varlığına saygı duyulması ve öylece kabul edilmesinin duygusal etkileri ve bağlanma üzerindeki etkileri gibi birçok konuya evli çiftlerle birlikte girilir.

Evlilik Danışmanlığında Gizlilik İlkesi Geçerlidir

Evlilik danışmanlığında da gizlilik ilkesi dediğimiz önemli ilke geçerlidir. Evlilik danışmanlığında gizlilik ilkesine göre, evli çiftler tarafından danışmana verilen bilgiler tümüyle gizli tutulmaktadır. Evli çiftlerin tüm bilgilerinin gizliliği evlilik danışmanı tarafından sağlanır. Çiftin hiçbir bilgisi çift dışındaki kişilere aktarılmaz, gizli tutulur.


Bağlantılar:

Beylikdüzü Psikolog

Online Psikolog

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir