Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığı, çiftler arasındaki bağlanmaya dayalı temel ilişki problemlerinin tespit edilerek bu problemlerin görülme sıklığının azaltılması ve problemler sırasında ortaya çıkan şiddetli duygu patlamalarının ve sert çatışmaların durdurulmasına yönelik bir uzman yardımıdır. Amaç, çiftin hiçbir konuda tartışmadığı ve her konuda aynı fikri savundukları, birbirlerinin neredeyse kopyası oldukları bir ilişki modeli yaratmayı amaçlamaz.

Çift Danışmanlığı Çalışmaları

Çiftlerle yapılan çalışmalara bakıldığında, aslında çatışmalar ve fikir farklılıkları bir zenginliktir ve çift arasındaki bağlanma ilişkisini güçlendirme, çiftin aralarındaki duygusal bağların daha da derinleşmesine katkı sunabilmektedir. Özetle ifade edebiliriz ki çift terapisi seanslarındaki amaç farklılıkları ve her ilişkide görülebilen sorunları tümüyle yok etmek değil, iki farklı insanın ilişkisinde her zaman sorunlar olabileceği gerçeğini kabul ederek, ilişki sorunlarını yapıcı ve duygusal bağlanmayı güçlendirici biçimde çözme becerilerini geliştirmektir. Aslında çift ilişkisi ve çift terapisi üzerine oluşturulmuş olan çoğu kuram buna dikkat çeker. Çiftlerin çoğunlukla ulaşmak istedikleri amaç, hiçbir görüş ayrılığı olmadan ilişkinin devamlılığı olsa da, görüş ayrılıklarını kabul ederek ve aynen oldukları gibi kalmalarına izin verirken, eşin duygu, düşünce ve hislerine değer vermek ve onu olduğu gibi kabul ederek ilişkinin gelişmesine yardımcı olmak daha yararlı bir yaklaşımdır.

Çift Danışmanı Taraf Tutmaz

Çift danışmanı taraf tutmadığı gibi, çiftin ilişkilerinde ortaya çıkan problemlerle ilgili hüküm vermez, yargılama yapmaz.Danışmanlık ortamı bir adli makam olmadığı gibi, danışman da yargıç değildir. Bazı çiftler, bu konuda haklı ile haksızın tespit edilmesini talep etseler de çift terapistlerinin görevi bu olmadığı için bu talep yerine getirilmez. Haklılık haksızlık, suçluluk suçsuzluk gibi kavramlar çift danışmanlarının çalıştıkları alanlar arasında yer almaz.

Bazı çiftler ya da eşlerden biri, çift anışmanlarına “Ben ne yapmalıyım” sorusunu sormak için gelirler. Bu durumlar sıkça görülür. Bu soruya eşler kendileri karar vermelidirler. Aslında beklenen cevap “İlişkiyi bitir” ya da “İlişkiye devam et” gibi kesin bir ifade olsa da, çift danışmanları ve diğer uzmanlar bu konuda verdikleri cevaplar konusunda dikkatli olmalıdırlar. İlişkiye devam etme ya da ilişkiyi bitirme kararını çifti oluşturan eşler kendileri verebilirler. İlişkinin bitmesi gibi nihai ve kesin bir kararı ancak ve ancak çifti oluşturan eşlerden biri ya da her ikisi birlikte verebilirler ve bu karar saygı duyulmalıdır.

Çift terapilerinde hüküm verilmez, yargılama, suçlama ve ayıplama gibi olumsuz davranışlarda bulunulmaz. Bu tür davranışlar aslında iletişimin o esnada sona erdiğini, koptuğunu gösterir. Yargılama, suçlama ve ayıplama gibi davranışlar iletişim olmadığı için, ve çift danışmanlığının temel hedefi iletişimi sağlamak ve geliştirmek olduğundan, çift terapisi seanslarında bu tür davranışların ortaya çıkma durumunda danışman müdahale eder. Bu konuda çiftlere de model olmaya özen gösterir.

Çatışmalar, Uzak ve Kopuk İlişkiler

Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerinde yaşanan çatışmalar, uzak ve kopuk ilişkiler, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyumsuzluk, duygusal ve cinsel sadakatsizlik, eşlerin duygusal ihmali, kronik hastalıklar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, kayıp ve yas durumları çiftin ilişkisinde stres yarattığında düşünülmelidir. Bunların dışında çifter, evlilik öncesinde evlilik kararı verme aşamasında emin olamadıkları ya da zihinlerinde büyük soru işaretleri oluşturan ve kaygı yaratan durumlarla ilgili de çift terapistinden uzman yardımı alabilirler. Tüm bu durumların kendi özelliklerine bağlı olarak çözümlenme süreleri farklılık gösterir.

Konu ve odak noktası her zaman ilişkidir. Çiftin ilişkisindeki olumlu ve olumsuz özellikler çiftle birlikte değerlendirilir. Bunlar üzerinde gerekli değişimler gerçekleştirilerek ilişkinin sağladığı doyumda belirgin bir artış gerçekleşmesi hedeflenir.

Çift danışmanlığı sürecinden amaçlanan olumlu sonuçların alınmasında önemli olduğunu düşündüğümüz bazı noktalara değinmekte yarar var. Öncelikle tüm yardım süreçlerinde olduğu gibi, çift danışmanlığında da odaklanılan nokta iletişimdir. İletişim, yardım sürecinin başından sonuna dek samimi, içten ve çok net olmalıdır. Çiftin uzmanla kurdukları ilişkide güven en önemli unsurlardan biridir. Danışman ve çiftin güvene dayanan, samimi, içten bir iletişim kurabilmeleri, sürecin geleceğini belirler.

Çift, danışmanın yanında özgürce problemlerini çekinmeden anlatabilmelidir. Bu gerçekleştirilebildiğinde yolun önemli bir kısmı gidilmiş demektir. Bu konuda danışmanların önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Çift danışmanı bu iletişimde üzerine düşeni yapar ve çiftlerin de evrensel insan iletişimine uygun bir biçimde iletişime hazır hale geldikleri görülür. Elbette tam tersi durumlar da görülebilmektedir ancak bu tür durumlar nadiren görülmektedir. Yardım almak için başvuran çiftler bu ilişkiyi kurabilmekte ve amaçladıkları ilerlemeyi gerçekleştirmektedirler.

Çiftin danışmanla birlikteyken yaptıkları çalışmalarda ele aldıkları strateji, yöntem ve başaçıkma davranışlarını yaşamın genelinde karşılaştıkları tüm durumlarda da uygulamaları ve bu becerileri genellemeleri, danışmanlık çalışmasının yararlı olmasında ve istenen hedefe ulaşılmasında çok faydalıdır. Seanslarda çalışılan davranışları ve başaçıkma stratejilerini günlük yaşamda da kullanmak, bu becerilerde ustalaşmayı sağlayarak problemlerin daha kolay çözümlenmesine yardımcı olur.

Çift Danışmanlığında Aşamalar

Çift danışmanlığı, çift ilişkisinde ortaya çıkan sorunları tanımlar, belirginleştirerek iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarır. Bunun farkında olmalarını sağlar. Başvuru amacı “eşini düzeltmek” ya da “eşine hatalarını kabul ettirmek” ya da “kendi haklılığını onaylatmak” olmamalıdır.

Amaç, ilişkinin daha fazla duygusal derinlik kazanması olmalıdır. Amaç, daha derin, daha anlamlı bir ilişki haline gelmesi olduğunda çiftin sorunları ve bunları yaratan kaynakları ortadan kaldırması daha kolay olmaktadır.

Çalışmalarda sohbet, konuşma ve diyalog bulunur. Sadece soru-cevaptan oluşmaz. Bir anket yapar gibi soru-cevap ya da evet hayır şeklinde kısa yanıtların yer aldığı mekanik bir çalışmanın tam tersine, tamamen iletişime, duygulara ve çiftin bağlanmasına odaklı dinamik bir çalışmadır. Çift danışmanlığı sohbetten çok daha fazlasını içerir. Teknikleri, çeşitli stratejileri, yöntemleri bulunan sistemli bir uzman yardımıdır.

Çift danışmanlığının gerçekleştirildiği ortamın bazı özellikleri vardır. Çiftin sorunlarını açıkça, net biçimde, özgürce ve yargılanma ve ayıplanma korkusu hissetmeden paylaşıp çözümlere ulaştıkları bir yerdir. Güvenli ve sakin bir ortamdır. Bu ortamın kurulması için çift terapisti dikkatli ve özenli davranır, bu özeni her an göstermeye gayret eder. Çiftin ilişkisinin sürmesi için öğrenmiş olduğu bilimsel bilgiyi ve teoriyi en iyi şekilde uygulamaya çalışır. İlişkinin bitmesine yönelik bir yönlendirme yapmaz.  Çiftlerin kendi ilişkileri ile ilgili karar verme haklarına saygı duyar ve bu sınırlar içinde hareket eder. Tavsiye Yazı: Evlilik Nedir Nasıl Olmalıdır

 

Süre ve Seans Sayısı

Çiftlerle birlikte gerçekleştirilecek seansların hangi süreyle ve ne sıklıkla gerçekleştirileceğine çiftin uygunluk durumuna göre beraber karar verilir. Çift seansları 50 dakika sürer. Çiftlerin kararlaştırıldığı şekilde ve sıklıkta düzenli olarak seanslara devam etmeleri önemlidir. Seans sürelerine uymaları, seansın başlama saatine özen göstermeleri beklenir. Aynı ilkelere danışman her zaman uyar ve özen gösterir.

Çiftlerle yapılan görüşmelerin tümü, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak gizli tutulur. İlk değerlendirme seansından başlanarak gizlilik ilkesine uyulur. Devam seanslarında ve hedeflere ulaşılmasının ardından gerçekleştirilen son seansta çift tarafından danışmanla paylaşılan tüm bilgiler gizlidir.Gizli tutulması zorunlu olan bu bilgiler, kimlik bilgileri, çiftlerin tüm özel bilgileri ve sorunları ile ilgili olarak danışmana aktardıkları bilgilerdir.

Mesleki bir kural olan, titizlikle uyulan gizlilik ilkesi, danışanlara ilk değerlendirme seansında özellikte anlatılarak kendilerine gizlilik ilkesi bildirilir.

Bağlantılar:

Beylikdüzü Psikolog

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir